ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տեղաշարժ
      տեղաշարժ(1),       տեղաշարժ(2) ,       ՛տեղաշարժ(3) ,       տեղաշարժ(4) ,       տեղաշարժ(5) ,       տեղաշարժ(6)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տեղափոխում, տեղաշարժ, տեղափոխություն, տեղերով փոխում, փոխատեղում
        հոմ. - տեղաշարժ, տեղափոխություն, տեղերով փոխում, փոխատեղում
     Բացատրություն: տեղափոխում
     Վիքիփեդիա: տեղափոխում
     [ոլորտ]
         1. - բանկային ոլորտ
         2. - տրանսպորտային ոլորտ
         3. - ինֆորմատիկա
ENGLISH
  [noun]
   1. transfer, displacement, locomotion, translocation
     Վիքիփեդիա: transfer
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. перемещение, перенесение, перевод, перенос, транспозиция
     Վիքիփեդիա: перемещение
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տեղափոխում, տեղաշարժ, փոխադրումփոխադրմա, տեղափոխութիւնտեղափոխութե
     Վիքիփեդիա: տեղափոխում
©2020 ISMA.