ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տեղափոխել
      տեղափոխել(1),       տեղափոխել(2) ,       տեղափոխել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. տեղափոխել
     Բացատրություն: տեղափոխել
     Վիքիփեդիա: տեղափոխել
     [ոլորտ]
         1. - տրանսպորտային ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. move, transfer, remove, translocate, take to another place
     Վիքիփեդիա: move
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. перемещать, переместить, перевести, переводить, перенести, перевезти, перевозить, перебросить, перебрасывать
     Վիքիփեդիա: перемещать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. տեղափոխել
     Վիքիփեդիա: տեղափոխել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.