ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տեսքով
      տեսքով(1),       տեսք(2) ,       տեսք(3) ,       տեսք(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. բարետես, բարեդեմ, ակնահաճո, տեսքով, բարեձև
        հոմ. - բարեդեմ, ակնահաճո, տեսքով, բարեձև
     Վիքիփեդիա: բարետես
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. handsome, good-looking, comely, fine-looking
     Վիքիփեդիա: handsome
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. благовидный, благообразный, казистый
     Վիքիփեդիա: благовидный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. վայելուչ, բարետեսիլ
     Վիքիփեդիա: վայելուչ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.