ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տերմին
      տերմին(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տերմին, եզրույթ, բառեզր
        հոմ. - եզրույթ, բառեզր
     Վիքիփեդիա: տերմին
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - պատկերացում
ENGLISH
  [noun]
   1. term
     Վիքիփեդիա: term
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. термин
     Վիքիփեդիա: термин
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. եզրոյթ, դերմին
     Վիքիփեդիա: եզրոյթ
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ոլորտում առկա հասկացողությունները

Բացատրություն

©2020 ISMA.