ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տվյալ
      տվյալ(1),       տվյալ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տվյալ
     Վիքիփեդիա: տվյալ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. datum, facts
     Վիքիփեդիա: datum
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. данные
     Վիքիփեդիա: данные
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տուեալ, հիմնակէտ, փաստակէտ
     Վիքիփեդիա: տուեալ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.