ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տրված
      տրված(1),       տրված(2) ,       տալ(3) ,       տալ(4) ,       տալ(5) ,       տալ(6) ,       տալ(7) ,       տալ(8) ,       տալ(9) ,       տալ(10) ,       տալ(11) ,       տալ(12) ,       տալ(13) ,       տալ(14)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. տրված, նախապես տրված
        հոմ. - նախապես տրված
     Վիքիփեդիա: տրված
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. given, specified, vested
     Վիքիփեդիա: given
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. заданный
     Վիքիփեդիա: заданный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. տրւած, նախապես տրւած
     Վիքիփեդիա: տրւած
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.