ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տալ
      տալ(1),       տալ(2) ,       տալ(3) ,       տալ(4) ,       տալ(5) ,       տալ(6) ,       տալ(7) ,       տալ(8) ,       տալ(9) ,       տալ(10) ,       տալ(11) ,       տալ(12)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. տալ
     Վիքիփեդիա: տալ
     [ոլորտ]
         1. - գյուղատնտեսական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. yield
     Վիքիփեդիա: yield
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. давать
     Վիքիփեդիա: давать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. տալ
     Վիքիփեդիա: տալ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.