ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցանկալի
      ցանկալի(1),       ցանկալի(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ցանկալի
     Վիքիփեդիա: ցանկալի
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. desirable, wanted, welcome
     Վիքիփեդիա: desirable
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. желательный
     Վիքիփեդիա: желательный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ցանկալի
     Վիքիփեդիա: ցանկալի
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.