ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցանկացած
      ցանկացած(1),       ցանկացած(2) ,       ցանկացած(3) ,       ցանկանալ(4) ,       ցանկանալ(5) ,       ցանկանալ(6)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մի որևէ, կամայական, ցանկացած
        հոմ. - կամայական, ցանկացած
     Բացատրություն: մի որևէ
     Վիքիփեդիա: մի որևէ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. wilful, arbitrary, any, every
     Վիքիփեդիա: wilful
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. произвольный, любой
     Վիքիփեդիա: произвольный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մի որևէ, կամայական, ցանկացած
     Վիքիփեդիա: մի որևէ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.