ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցանկացած
      ցանկացած(1),       ցանկացած(2) ,       ցանկացած(3) ,       ցանկանալ(4) ,       ցանկանալ(5) ,       ցանկանալ(6)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ցանկացած
     Վիքիփեդիա: ցանկացած
ENGLISH
  [pronoun]
   1. any
     Վիքիփեդիա: any
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. любой, всякий, всяк
     Վիքիփեդիա: любой
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ցանկացած, որեւէ, ոեւէ
     Վիքիփեդիա: ցանկացած

Բացատրություն

©2020 ISMA.