ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցանց
      ցանց(1),       ցանց(2) ,       ցանց(3) ,       ցանց(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցանց(տեսակներ)
     Վիքիփեդիա: ցանց(տեսակներ)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. net(types)
     Վիքիփեդիա: net(types)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. сеть(типы)
     Վիքիփեդիա: сеть(типы)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցանց
     Վիքիփեդիա: ցանց
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
ծակոտկեն ցանցաձև օբյեկտ , ցածր լարման ցանց , ջրաբանական ցանց , ինքնաթիռի էլեկտրացանց , ռադիոհաղորդումների ցանց , երկաթուղային ցանց , վթարային ցանց , գետային ցանց , չորացման ցանց , արտաքին ցանց , գեոդեզիական ցանց , բաժանորդային ցանց , ջրհավաք ցանց , փոստային կապի ցանց , ջրաչափական ցանց , հենագծերի ցանց , ռադիովերահաղորդման ցանց , հենացանց , կապի գծերի ցանց , քարշային ցանց , բաժանորդային հեռատիպ կապի ցանց , հունային ցանց , տվյալների հաղոդման ցանց , մակարդակաչափական ցանց , ջրագրական ցանց , օբյեկտ-օբյեկտ բաշխված համակարգ , կայմապարանային ցանց , շառավղային էլեկտրացանց , ձգողաչափական ցանց , աստղագիտագեոդեզիական ցանց , ռելսային ցանց , լուսավորության ցանց , միջքաղաքային հեռախոսացանց , էլեկտրաքարշային ցանց , հեռագրական ցանց , բազմանկյունաչափական ցանց , գործակալական ցանց , ջեռուցման համակարգ , միասնական էներգետիկական համակարգ , պալետ , սխեմա , դնչակալ , ականափակոց , հաղորդալարերի ցանց , սեմանտիկ ցանց
Բաղադրիչ մասերը

Բացատրություն

©2020 ISMA.