ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցանց
      ցանց(1),       ցանց(2) ,       ցանց(3) ,       ցանց(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցանց(տեսակներ)
     Վիքիփեդիա: ցանց(տեսակներ)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. net(types)
     Վիքիփեդիա: net(types)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. сеть(типы)
     Վիքիփեդիա: сеть(типы)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցանց
     Վիքիփեդիա: ցանց
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
ծակոտկեն ցանցաձև օբյեկտ , բազմանկյունաչափական ցանց , միջքաղաքային հեռախոսացանց , էլեկտրաքարշային ցանց , հեռագրական ցանց , ռադիոհաղորդումների ցանց , ցածր լարման ցանց , ջրաբանական ցանց , ինքնաթիռի էլեկտրացանց , չորացման ցանց , երկաթուղային ցանց , վթարային ցանց , գետային ցանց , փոստային կապի ցանց , արտաքին ցանց , գեոդեզիական ցանց , բաժանորդային ցանց , ջրհավաք ցանց , հենացանց , ջրաչափական ցանց , հենագծերի ցանց , ռադիովերահաղորդման ցանց , տվյալների հաղոդման ցանց , կապի գծերի ցանց , քարշային ցանց , բաժանորդային հեռատիպ կապի ցանց , հունային ցանց , շառավղային էլեկտրացանց , մակարդակաչափական ցանց , ջրագրական ցանց , օբյեկտ-օբյեկտ բաշխված համակարգ , կայմապարանային ցանց , լուսավորության ցանց , ձգողաչափական ցանց , աստղագիտագեոդեզիական ցանց , ռելսային ցանց , գործակալական ցանց , ջեռուցման համակարգ , միասնական էներգետիկական համակարգ , պալետ , սխեմա , հաղորդալարերի ցանց , սեմանտիկ ցանց , դնչակալ , ականափակոց
Բաղադրիչ մասերը

Բացատրություն

©2020 ISMA.