ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցանց
      ցանց(1),       ցանց(2) ,       ցանց(3) ,       ցանց(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցանց(տեսակներ)
     Վիքիփեդիա: ցանց(տեսակներ)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. net(types)
     Վիքիփեդիա: net(types)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. сеть(типы)
     Վիքիփեդիա: сеть(типы)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցանց
     Վիքիփեդիա: ցանց
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
ծակոտկեն ցանցաձև օբյեկտ , վթարային ցանց , գետային ցանց , չորացման ցանց , երկաթուղային ցանց , բաժանորդային ցանց , ջրհավաք ցանց , փոստային կապի ցանց , արտաքին ցանց , գեոդեզիական ցանց , հենագծերի ցանց , ռադիովերահաղորդման ցանց , հենացանց , ջրաչափական ցանց , բաժանորդային հեռատիպ կապի ցանց , հունային ցանց , տվյալների հաղոդման ցանց , կապի գծերի ցանց , քարշային ցանց , օբյեկտ-օբյեկտ բաշխված համակարգ , կայմապարանային ցանց , շառավղային էլեկտրացանց , մակարդակաչափական ցանց , ջրագրական ցանց , աստղագիտագեոդեզիական ցանց , ռելսային ցանց , լուսավորության ցանց , ձգողաչափական ցանց , հեռագրական ցանց , բազմանկյունաչափական ցանց , միջքաղաքային հեռախոսացանց , էլեկտրաքարշային ցանց , ինքնաթիռի էլեկտրացանց , ռադիոհաղորդումների ցանց , ցածր լարման ցանց , ջրաբանական ցանց , ջեռուցման համակարգ , միասնական էներգետիկական համակարգ , պալետ , սխեմա , գործակալական ցանց , դնչակալ , ականափակոց , սեմանտիկ ցանց , հաղորդալարերի ցանց
Բաղադրիչ մասերը

Բացատրություն

©2020 ISMA.