ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցուցակ
      ցուցակ(1),       ցուցակ(2) ,       ցուցակ(3) ,       ցուցակ(4) ,       ցուցակ(5) ,       ցուցակ(6)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հերթացուցակ
     Վիքիփեդիա: հերթացուցակ
     [ոլորտ]
         1. - գիր և կից հանգամանքներ
ENGLISH
  [noun]
   1. waiting list
     Վիքիփեդիա: waiting list
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. список очерёдности
     Վիքիփեդիա: список очерёдности
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցուցակ
     Վիքիփեդիա: ցուցակ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.