ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցուցում
      ցուցում(1),       ցուցում(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. օգտագործման կանոն, ցուցում
        հոմ. - ցուցում
     Վիքիփեդիա: օգտագործման կանոն
     [ոլորտ]
         1. - գիր և կից հանգամանքներ
         2. - դեղանյութ(տեսակներ)
         3. - առողջապահական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. indication
     Վիքիփեդիա: indication
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. показания
     Վիքիփեդիա: показания
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. օգտագործման կանոն, ցուցմունք
     Վիքիփեդիա: օգտագործման կանոն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.