ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ցուցում
      ցուցում(1),       ցուցում(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցուցում
     Վիքիփեդիա: ցուցում
     [ոլորտ]
         1. - հիմնարկության ոլորտ
         2. - դատաիրավական ոլորտ
         3. - ինֆորմատիկա
ENGLISH
  [noun]
   1. indication, directions, guideline, guidance
     Վիքիփեդիա: indication
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. указание
     Վիքիփեդիա: указание
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ցուցում
     Վիքիփեդիա: ցուցում

Բացատրություն

©2020 ISMA.