ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (2)օբյեկտ
      օբյեկտ(1),       օբյեկտ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. օբյեկտ
     Բացատրություն: օբյեկտ
     Վիքիփեդիա: օբյեկտ
     [ոլորտ]
         1. - հաշվողական տեխնիկա
         2. - մշակույթի ոլորտ
         3. - ինֆորմատիկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. object
     Վիքիփեդիա: object
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. объект
     Վիքիփեդիա: объект
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. առարկայ, վախճան, նպատակակէտ, առարկել, հակառակիլ
     Վիքիփեդիա: առարկայ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Բաղադրիչ մասերը
Ոլորտում առկա հասկացողությունները
©2020 ISMA.