ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ֆոկուս
      ֆոկուս(1),       ֆոկուսային հեռավորություն(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կիզակետ, ֆոկուս, կենտրոնակետ
        հոմ. - ֆոկուս, կենտրոնակետ
     Բացատրություն: կիզակետ
     Վիքիփեդիա: կիզակետ
     [ոլորտ]
         1. - օպտիկա
         2. - գծագրություն
         3. - երկրաչափություն
ENGLISH
  [noun]
   1. focus, focus, focal point
     Վիքիփեդիա: focus
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. фокус
     Վիքիփեդիա: фокус
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կիզակէտ, կեդրոն, կեդրոնակէտ
     Վիքիփեդիա: կիզակէտ
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.