ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: 2
      2(1),       2(2) ,       2(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երկու, 2
        հոմ. - 2
     Վիքիփեդիա: երկու
     [ոլորտ]
         1. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         2. - համակարգված թվային ինֆորմացիա
         3. - թիվ(տեսակներ)
ENGLISH
  [noun]
   1. two, 2
     Վիքիփեդիա: two
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. два, 2, две
     Վիքիփեդիա: два
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երկու, 2
     Վիքիփեդիա: երկու
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.