ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: 3
      3(1),       3(2) ,       3(3) ,       3(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երեք, 3
        հոմ. - 3
     Բացատրություն: երեք
     Վիքիփեդիա: երեք
     [ոլորտ]
         1. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         2. - համակարգված թվային ինֆորմացիա
         3. - թիվ(տեսակներ)
ENGLISH
  [noun]
   1. three, 3
     Վիքիփեդիա: three
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. три, 3
     Վիքիփեդիա: три
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երեք, 3
     Վիքիփեդիա: երեք
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.