ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: P
      P(1),       P(2) ,       P(3) ,       P(4) ,       P(5) ,       P(6) ,       P(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. պուազ, P
        հոմ. - P
     Վիքիփեդիա: պուազ
     [ոլորտ]
         1. - միավորների միջազգային համակարգ
ENGLISH
  [noun]
   1. poise, P
     Վիքիփեդիա: poise
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. пуаз, P
     Վիքիփեդիա: пуаз
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ծանրութիւն, P, կշիռ
     Վիքիփեդիա: ծանրութիւն
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.