ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: C
      C(1),       C(2) ,       C(3) ,       C(4) ,       C(5) ,       C(6) ,       C(7) ,       C(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ռադիոածխածին
     Վիքիփեդիա: ռադիոածխածին
     [ոլորտ]
         1. - երկրակեղև
         2. - հանքարդյունաբերություն
         3. - ատոմային ֆիզիկա
ENGLISH
  [noun]
   1. radiocarbon
     Վիքիփեդիա: radiocarbon
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. радиоуглерод
     Վիքիփեդիա: радиоуглерод
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ռադիոածխածին, C
     Վիքիփեդիա: ռադիոածխածին
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.