ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: paste
      paste(1),       paste(2) ,       paste(3) ,       paste(4) ,       paste(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. սոսնձել
     Բացատրություն: սոսնձել
     Վիքիփեդիա: սոսնձել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. glue, stick, paste, glue together, paste together
     Վիքիփեդիա: glue
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. клеить, заклеить, заклеивать, склеить, вклеивать, вклеить, приклеивать, приклеить, выклеить, склеивать, доклеить, доклеивать, налеплять, налепить, наклеить
     Վիքիփեդիա: клеить
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. սոսնձել
     Վիքիփեդիա: սոսնձել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.