Տարբեր, այլ հատկանիշներով բնորոշվող: Հիմա ուրիշ էմ ես, հիմա ուրիշ էս դու (Գ. Սարյան):


    Translate using google