Բառարանի տեսքով ձևավորված գիտելիքների շտեմարան,որի միավորները նման են բառարանային հոդվածների,վերնագրվում են բառերով կամ բառակապակցություններով, ներկայացնում են գիտության բոլոր ճյուղերի հասկացությունները,նրանց տերմիները և նրանց յուրաքանչյուրի բացատրությունը:


    Translate using google