ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)նա
      նա(1),       նա(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. նա, այն
        հոմ. - այն
     Վիքիփեդիա: նա
ENGLISH
  [pronoun]
   1. it
     Վիքիփեդիա: it
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. то, те, тех, тем, теми, о тех, того, тому, тем, о том
     Վիքիփեդիա: то
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. անիկա, այն, ան, անի
     Վիքիփեդիա: անիկա
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.