ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: նա
      նա(1),       նա(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
ENGLISH
  [pronoun]
   1. he
     Վիքիփեդիա: he
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. он, она
     Վիքիփեդիա: он
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ան
     Վիքիփեդիա: ան
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.