ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տրամաբանական
      տրամաբանական(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. տրամաբանական
     Բացատրություն: տրամաբանական
     Վիքիփեդիա: տրամաբանական
     [ոլորտ]
         1. - գիտության ոլորտ
         2. - կրթության ոլորտ
         3. - մաթեմատիկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. logical, logic, consequential, consequent
     Վիքիփեդիա: logical
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. логический, логичный
     Վիքիփեդիա: логический
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. տրամաբանական
     Վիքիփեդիա: տրամաբանական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.