ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: այսպիսի
      այսպիսի(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. այսպիսի, այդպիսի, այնպիսի, ինչպիսին, ինչպիսիք, այսօրինակ
        հոմ. - այդպիսի, այնպիսի, ինչպիսին, ինչպիսիք, այսօրինակ
     Վիքիփեդիա: այսպիսի
ENGLISH
  [pronoun]
   1. such, such as, such a, such one, all such
     Վիքիփեդիա: such
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. такой, таковой, подобный
     Վիքիփեդիա: такой
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. այսպիսի, այդպիսի, այնպիսի, ինչպիսին, ինչպիսիք, ասանկ, ատանկ, անանկ, այսօրինակ
     Վիքիփեդիա: այսպիսի

Բացատրություն

©2020 ISMA.