ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: առանցք
      առանցք(1),       առանցք(2) ,       առանցք(3) ,       առանցք(4) ,       առանցք(5) ,       առանցք(6)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. առանցք
     Բացատրություն: առանցք
     Վիքիփեդիա: առանցք
     [ոլորտ]
         1. - գծագրություն
         2. - մաթեմատիկա
         3. - երկրաչափություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. axis
     Վիքիփեդիա: axis
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. ось
     Վիքիփեդիա: ось
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. առանցք
     Վիքիփեդիա: առանցք
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.