ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: արտացոլող
      արտացոլող(1),       արտացոլել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. արտացոլող
     Բացատրություն: արտացոլող
     Վիքիփեդիա: արտացոլող
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. reflective, light-reflecting
     Վիքիփեդիա: reflective
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. светоотражающий
     Վիքիփեդիա: светоотражающий
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. լույս արտացոլող
     Վիքիփեդիա: լույս արտացոլող
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.