ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)գործունեություն
      գործունեություն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գործունեություն
     Վիքիփեդիա: գործունեություն
     [ոլորտ]
         1. - բանկային ոլորտ
         2. - տրանսպորտային ոլորտ
         3. - ինֆորմատիկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. activity
     Վիքիփեդիա: activity
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. деятельность, деяние
     Վիքիփեդիա: деятельность
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գործունէութիւն
     Վիքիփեդիա: գործունէութիւն
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.