ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: դասագիրք
      դասագիրք(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. դասագիրք
     Վիքիփեդիա: դասագիրք
     [ոլորտ]
         1. - դպրոց
         2. - շինություն(տեսակներ)
         3. - մշակույթի ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. textbook, coursebook
     Վիքիփեդիա: textbook
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. учебник
     Վիքիփեդիա: учебник
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. դասագիրք
     Վիքիփեդիա: դասագիրք
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.