ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: երկարություն
      երկարություն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երկարություն, երկայնություն, երկայնք
        հոմ. - երկայնություն, երկայնք
     Բացատրություն: երկարություն
     Վիքիփեդիա: երկարություն
     [ոլորտ]
         1. - ժամանակահատված-օրվա
         2. - երաժշտության ոլորտ
         3. - միավորների միջազգային համակարգ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. length
     Վիքիփեդիա: length
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. длина, протяжение, длиннота, протяжённость
     Վիքիփեդիա: длина
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երկարութիւն, երկայնութիւն, երկայնք
     Վիքիփեդիա: երկարութիւն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.