ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)մաս
      մաս(1),       մաս(2) ,       մաս(3) ,       մաս(4) ,       մաս(5) ,       մաս(6) ,       մաս(7) ,       մաս(8) ,       մաս(9) ,       մաս(10) ,       մաս(11) ,       բաղադրիչ մաս(12)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. մաս
     Վիքիփեդիա: մաս
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. part
     Վիքիփեդիա: part
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. часть
     Վիքիփեդիա: часть
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. մաս, բաժին
     Վիքիփեդիա: մաս
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.