ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: մեթոդ
      մեթոդ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. մեթոդ, տեխնիկա, եղանակ
        հոմ. - տեխնիկա, եղանակ
     Բացատրություն: մեթոդ
     Վիքիփեդիա: մեթոդ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. method, technique, process, modus
     Վիքիփեդիա: method
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. метод
     Վիքիփեդիա: метод
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. մեթոտ, եղանակ
     Վիքիփեդիա: մեթոտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.