ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: որոնում
      որոնում(1),       որոնում(2) ,       որոնում(3) ,       որոնել(4) ,       որոնել(5) ,       որոնել(6) ,       որոնել(7) ,       որոնել(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. որոնում
     Բացատրություն: որոնում
     Վիքիփեդիա: որոնում
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
         2. - կենցաղային ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. search, seeking
     Վիքիփեդիա: search
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. искание, изыскание
     Վիքիփեդիա: искание
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. որոնում
     Վիքիփեդիա: որոնում
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.