ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: որոշ
      որոշ(1),       որոշ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ինչ-որ, ինչ-որ մի, որոշ, որոշ բան
        հոմ. - ինչ-որ մի, որոշ, որոշ բան
     Վիքիփեդիա: ինչ-որ
ENGLISH
  [pronoun]
   1. some, some kind of
     Վիքիփեդիա: some
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. какой-то, некий, какой-нибудь, некоторый, кое-что, который-то
     Վիքիփեդիա: какой-то
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ինչ-որ, ինչ-որ մէկ, որոշ, որոշ բան
     Վիքիփեդիա: ինչ-որ

Բացատրություն

©2020 ISMA.