ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)որպես
      որպես(1),       որպես(2) ,       որպես(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. որպես, իբրև
        հոմ. - իբրև
     Վիքիփեդիա: որպես
ENGLISH
  [pronoun]
   1. as
     Վիքիփեդիա: as
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. как, яко
     Վիքիփեդիա: как
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. որպէս, իբրեւ
     Վիքիփեդիա: որպէս
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.