ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: սուբյեկտ
      սուբյեկտ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. սուբյեկտ
     Վիքիփեդիա: սուբյեկտ
ENGLISH
  [noun]
   1. subject
     Վիքիփեդիա: subject
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. субъект
     Վիքիփեդիա: субъект
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ենթակայ, հպատակ, ծառայ, բնաբան
     Վիքիփեդիա: ենթակայ
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.