ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: օպերացիա
      օպերացիա(1),       օպերացիա(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գործառնություն, օպերացիա, ֆինանսակատնտեսական գործարք
        հոմ. - օպերացիա, ֆինանսակատնտեսական գործարք
     Վիքիփեդիա: գործառնություն
     [ոլորտ]
         1. - առևտրի ոլորտ
         2. - բանկային ոլորտ
         3. - ֆինանսատնտեսական ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
   1. operation
     Վիքիփեդիա: operation
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. соединение торгових сделок, операция
     Վիքիփեդիա: соединение торгових сделок
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գործառնություն, օպերացիա, ֆինանսակատնտեսական գործարք
     Վիքիփեդիա: գործառնություն
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.