ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: օպերացիա
      օպերացիա(1),       օպերացիա(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գործողություն, օպերացիա
        հոմ. - օպերացիա
     Բացատրություն: գործողություն
     Վիքիփեդիա: գործողություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. action, operation, proceeding
     Վիքիփեդիա: action
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. операция, действие
     Վիքիփեդիա: операция
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գործողութիւն
     Վիքիփեդիա: գործողութիւն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.