ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ox
      ox(1),       ox(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. եզ, կռտած ցուլ
        հոմ. - կռտած ցուլ
     Վիքիփեդիա: եզ
     [ոլորտ]
         1. - բեռնակիր կենդանի
         2. - գյուղական ոլորտ
         3. - տափաստան
ENGLISH
  [noun]
   1. ox, bullock
     Վիքիփեդիա: ox
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. вол
     Վիքիփեդիա: вол
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. եզ, կռտած ցուլ
     Վիքիփեդիա: եզ
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Ոլորտում առկա հասկացողությունները

Բացատրություն

©2020 ISMA.