ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: search
      search(1),       search(2) ,       search(3) ,       search(4) ,       search(5) ,       search(6) ,       search(7) ,       search(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. փնտրել, որոնել, ման գալ
        հոմ. - որոնել, ման գալ
     Բացատրություն: փնտրել
     Վիքիփեդիա: փնտրել
     [ոլորտ]
         1. - կենցաղային ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. look for, seek for, look around for, search, fish, scout
     Վիքիփեդիա: look for
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. искать, изыскать, изыскивать
     Վիքիփեդիա: искать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. փնտռել, որոնել, ման գալ
     Վիքիփեդիա: փնտռել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.