ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: այդ
      այդ(1),       այդ(2) ,       այդ(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. դա
     Վիքիփեդիա: դա
ENGLISH
  [pronoun]
   1. that, it
     Վիքիփեդիա: that
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. тот, та, то, те, тех, тем, теми, о тех, того, той, тому, тем, той, о том, о той
     Վիքիփեդիա: тот
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ատիկա, ատ, այդ
     Վիքիփեդիա: ատիկա
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.