ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: մատերիա
      մատերիա(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
ENGLISH
  [noun]
   1. matter
     Վիքիփեդիա: matter
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. материя
     Վիքիփեդիա: материя
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. մատերիա
     Վիքիփեդիա: մատերիա
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.