ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: որևէ
      որևէ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. որևէ, որևիցե, որևէ մի
        հոմ. - որևիցե, որևէ մի
     Վիքիփեդիա: որևէ
ENGLISH
  [pronoun]
   1. any
     Վիքիփեդիա: any
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. какой-то, какой-либо, какой-нибудь, который-то
     Վիքիփեդիա: какой-то
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. որեւէ, որեւիցէ, որեւէ մէկ
     Վիքիփեդիա: որեւէ

Բացատրություն

©2020 ISMA.