ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բնորոշել
      բնորոշել(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բնորոշել, գնահատել
        հոմ. - գնահատել
     Բացատրություն: բնորոշել
     Վիքիփեդիա: բնորոշել
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. characterize, feature, distinguish
     Վիքիփեդիա: characterize
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. характеризовать, охарактеризовать, очертить, очерчивать
     Վիքիփեդիա: характеризовать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բնորոշել, գնահատել
     Վիքիփեդիա: բնորոշել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.