ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: գոյություն
      գոյություն(1),       գոյություն ունենալ(2) ,       գոյություն ունենալ(3) ,       գոյություն ունեցող(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գոյություն, լինելիություն, լինելություն, գոյացություն
        հոմ. - լինելիություն, լինելություն, գոյացություն
     Բացատրություն: գոյություն
     Վիքիփեդիա: գոյություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. existence
     Վիքիփեդիա: existence
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. существование, экзистенция
     Վիքիփեդիա: существование
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գոյութիւն, լինելիութիւն, էութիւն, լինելութիւն, գոյացութիւն
     Վիքիփեդիա: գոյութիւն
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.