ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: դաշտ
      դաշտ(1),       դաշտ(2) ,       դաշտ(3) ,       դաշտ(4) ,       դաշտ(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. դաշտ
     Վիքիփեդիա: դաշտ
     [ոլորտ]
         1. - հաշվողական տեխնիկա
         2. - էլեկտրոնիկա
         3. - ինֆորմատիկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. field
     Վիքիփեդիա: field
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. поле в СУБД(наименьший значимый элемент записи в базе данных)
     Վիքիփեդիա: поле в СУБД(наименьший значимый элемент записи в базе данных)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. դաշտ
     Վիքիփեդիա: դաշտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.