ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: դիտել
      դիտել(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. դիտել, ակնկնդրել, մտիկ անել, ակնդիր լինել
        հոմ. - ակնկնդրել, մտիկ անել, ակնդիր լինել
     Բացատրություն: դիտել
     Վիքիփեդիա: դիտել
     [ոլորտ]
         1. - սահմանային միջադեպ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. watch, view, observe, contemplate, look here, look over
     Վիքիփեդիա: watch
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. наблюдать, обозревать, глазеть, наблюсти
     Վիքիփեդիա: наблюдать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. դիտել, ակնկնդրել, մտիկ ընել, ակնդիր լինել
     Վիքիփեդիա: դիտել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.