ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: դրական
      դրական(1),       դրական(2) ,       դրական(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. դրական
     Բացատրություն: դրական
     Վիքիփեդիա: դրական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. positive
     Վիքիփեդիա: positive
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. положительный, позитивный
     Վիքիփեդիա: положительный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. դրական
     Վիքիփեդիա: դրական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.