ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ընդհանուր
      ընդհանուր(1),       ընդհանուր(2) ,       ընդհանուր(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ընդհանուր, ընդհանրական
        հոմ. - ընդհանրական
     Վիքիփեդիա: ընդհանուր
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. general, common, generic, overall, total, mass
     Վիքիփեդիա: general
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. общий, всеобщий
     Վիքիփեդիա: общий
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ընդհանուր, ընդհանրական
     Վիքիփեդիա: ընդհանուր
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.